• 1

Scoreboard - Bantam Hockey Team 2 - Nov. 16

Bantam Hockey Team 2 - Nov. 16

8 - 1

Loyola vs. HSBHS